Formes de pagament:


Transferència o ingrés bancari. Amb aquesta forma de pagament vostè realitza el pagament per avançat, bé transferint l'import de la comanda des de la seva entitat bancària o bé fent l'ingrés en finestreta o per INTERNET al Banc Santander nº de compte ES88 0049 4407 44 2190003696 (a nom de Catalina Roura) indicant el seu nom i nº de factura
Targeta de crèdit: Aquesta forma de pagament és immediata, totalment segura .Tots els pagaments efectuats mitjançant aquesta forma de pagament seran validats per la seva entitat bancària i en cas de ser acceptats ens serà remès de forma automàtica i instantània.
Targetes: VISA, MASTERCARD
Contra: Aquesta forma de pagament comporta un 5% de comissió sobre el total de la comanda, despeses de gestió, que cobra l'empresa transportista
Paypal: Forma segura i ràpida de pagament
Pagament en metàl·lic: Aquesta forma de pagament només és possible amb la recollida en botiga de la comanda

La seva IP i dades personals són registrats a la base de dades per posar-los en coneixement de les autoritats en cas d'existir irregularitats o algun contratemps (delicte de suplantació d'identitat).


El transport del seu paquet
Ceragi garanteix els seus enviaments entre 1-3 dies a la península, sempre que l'empresa de transports compleixi el seu termini de lliurament. Balears: termini de lliurament de 3-5 díasLos enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, s'enviaran per Correus, Paquet Blau, fins a un màxim de 20 kg. Si hagués de enviar-se per transportista consulti primer les despeses de envío.Para Canàries, Ceuta i Melilla no s'accepta el pagament contra reemborsament.
Per a tots els seus enviaments nacionals, Ceragi compta en aquests moments amb els serveis de l'empresa ASM, amb la qual té un contracte de qualitat de servei perquè els nostres clients puguin disposar del millor servei possible. Aquest servei serà possible sempre que, es disposi del producte en estoc. Els terminis de lliurament indicats per Ceragi són a títol orientatiu, excloent tota responsabilitat de la mateixa en el cas de retards que no resultin imputables a aquesta.
En cas de no disposar del producte / s sol·licitat / s, es procedirà a contactar telefònicament amb el client per intentar solucionar la incidència el més ràpidament possible. Preguem doncs, facilitin en el seu registre com a client, un número de telèfon mòbil en el qual puguin ser localitzats sense problemes. En cas de no contactar-al mòbil, farem contactar-via email. El compromís adquirit per Ceragi de venda i despatx de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat ia la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, de manera que Ceragi, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix , sense que procedeixi a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d'incompliment de contracte, dany emergent o lucre cesante.Nuestros preus són els que marquen a la pàgina excepte error tipogràfic.
En cas de no rebre trucada o comunicació per part nostra, ha d'entendre que no hi ha incidències amb el seu enviament.
POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

El comprador està obligat a comprovar que els productes subministrats responen a les característiques contractades i són adequats a les finalitats per a les quals van a ser aplicats.

Els Productes es consideraran acceptats i conformes pel comprador pel que fa a qualitat i quantitat tret que en el termini màxim de 15 dies des de l'emissió de l'albarà, el comprador notifiqui per escrit la seva no-acceptació indicant la causa.

Per sol·licitar una devolució, el comprador haurà d'enviar un correu electrònic a la següent adreça ceragi@ceragi.com indicant en l'assumpte SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ / CANVI DE MERCADERIA indicant el nombre d'albarà amb el qual s'ha subministrat el producte i explicant el motiu de la devolució / canvi.

Perquè una devolució sigui autoritzada el comprador ha de proporcionar tota la informació necessària perquè el procés de devolució pugui dur en temps i forma.

No s'acceptaran devolucions i o canvis de mercaderia després de 15 dies naturals des de la data de l'albarà, ni per errors o omissions del comprador en sol·licitar la mercaderia.

Ceragi, es farà responsable de forma automàtica de la mercaderia que resulti amb defecte de fabricació o per errors o omissions internes, comprovables i imputables a la nostra empresa havent-nos informat el comprador en un termini màxim de 15 dies naturals des de la data de l'albarà.

En el cas de devolucions generades per error o omissions del comprador, aquest haurà d'abonar una factura equivalent al 10% del valor de la mercaderia que torni.

En el cas de devolucions generades per errors o omissions del comprador, CERAGI NO ES FA RESPONSABLE de les despeses generades, de manera que el comprador es compromet a cobrir qualsevol despesa addicional incorregut per motiu de la devolució, sent aquests: despeses de transport, mercaderia danyada o que falta i qualsevol altre càrrec addicional.

Per realitzar la devolució, el producte haurà d'estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals o accessoris.

Un cop rebuda la mercaderia als nostres magatzems, i prèvia comprovació de l'estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client.

No s'admetrà cap producte que hagi estat manipulat.

CERAGI es compromet a procedir a l'anul·lació / abonament de la corresponent factura corresponent a una devolució autoritzada.

CERAGI NO ACCEPTARÀ DEVOLUCIONS quan l'comprador li cancel·lin la seva comanda per part de l'usuari final.

CERAGI es reserva el dret a admetre devolucions que quedin al marge de les clàusules exposades.

Ceragi només es fa responsable dels danys que puguin causar durant el transport i descàrrega dels productes en el cas que sigui Ceragi qui hagi contractat i autoritzat a l'agència.

INFORMACIÓ SOBRE LA BOTIGA
CERAGI

C / .Ciutadans, 22 17004 Girona Espanya

CIF: 40.288.705-L

Truqui'ns ara: 669719841 E-mail: ceragi@ceragi.com